ที่เที่ยว » ดอยผาตั้ง จ.เชียงราย

ดอยผาตั้ง จ.เชียงราย

11 ธันวาคม 2021
1216   0

📍ดอยผาตั้ง จ.เชียงราย

🌿ดอยผาตั้ง เป็นจุดชมทะเลหมอกของจังหวัดเชียงรายที่มีชื่อเสียงในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเดินง่าย ใช้เวลาไม่นาน มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ซึ่งเป็นเทือกเขาแนวพรมแดนไทย-ลาว สูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สามารถชมวิวได้ในช่วงเช้าสัมผัสกับทะเลหมอกสีขาวโพลนตัดกับแสงอาทิตย์สีส้ม และช่วงเย็นเป็นจุดชมพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าที่มองเห็นวิวแม่น้ำโขงและชายแดนฝั่งลาวได้อีกด้วย

🌤บนดอยผาตั้งมีจุดชมวิวไฮไลท์หลายจุด นักท่องเที่ยวส่วนใหญนิยมเข้าพักรีสอร์ทในบริเวณใกล้เคียงและขับรถไปเองหรือเหมารถชาวบ้านเข้าไปยังจุดชมวิว จากนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะเดินเองหรือให้มัคคุเทศก์น้อยพาเดิน เริ่มต้นจาก ศาลาอนุสรณ์นายพลหลี่ พระพุทธรูป ป่าหินยูนนาน ช่องเขาขาด เนิน 102 และสุดที่เนิน 103 ซึ่งเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุด มีระยะทางเดินทั้งหมด 950 เมตร

📍ที่ตั้ง : ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น เชียงราย 57310
☎ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ประธานท่องเที่ยวผาตั้ง 084-8060462
ประธานคิวรถ 086-1837098