ที่เที่ยว » Woodland เมืองไม้แฟนตาซี

Woodland เมืองไม้แฟนตาซี

14 กรกฎาคม 2022
422   0

ที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมและจัดแสดงงานไม้แกะสลักทั้งจากในและนอกประเทศกว่า 2,000 ชิ้น ซึ่งเป็นสมบัติส่วนตัวของ นายณรงค์ ทิวไผ่งาม ผู้รักและชื่นชอบในงานไม้ โดยจัดแสดงในอาคารพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น 10 ห้อง ได้แก่ ห้องชาวเมืองไม้ ที่มีรูปสลักนางอัปสราศิลปะขอม ห้องถ้ำพญานาค ห้องโลกใต้บาดาล และห้องเทวาณฤมิตร

โดยงานไม้แกะสลักที่จัดแสดงจะมีทั้งงานที่เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนา พราหมณ์-ฮินดู และคริสต์ รวมถึงประติมากรรมรูปสัตว์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละชิ้นล้วนเป็นงานฝีมือชั้นยอด หาชมได้ยาก และบางชิ้นก็มีอายุมากกว่าร้อยปีทีเดียว สำหรับผู้สนใจมีค่าเข้าชม คนไทย ผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 100 บาท

ที่ตั้ง : ต.ดอนแฝก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
เวลาเปิด-ปิด : 09.00–17.00 น. ทุกวัน
โทรศัพท์ : 08-4994-6369
การเดินทาง : https://goo.gl/maps/fuVkEpqXWs9ESXNn7