ที่เที่ยว » อุทยานแห่งชาติภูกระดึงพร้อม เปิดการท่องเที่ยวและพักแรม “บนยอดภูกระดึง”

อุทยานแห่งชาติภูกระดึงพร้อม เปิดการท่องเที่ยวและพักแรม “บนยอดภูกระดึง”

20 กันยายน 2022
392   0

📢อุทยานแห่งชาติภูกระดึงพร้อม เปิดการท่องเที่ยวและพักแรม “บนยอดภูกระดึง”ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

🌿⛰หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมมากแห่งหนึ่งของเมืองไทยเพราะมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์ประกอบด้วยระบบนิเวศและภูมิประเทศหลากหลายทั้งทุ่งหญ้า ป่าสนเขา ป่าดิบ น้ำตกและหน้าผาชมทิวทัศน์ มีระดับความสูงอยู่ระหว่าง 400-1,200 เมตร จุดสูงสุดอยู่ที่บริเวณคอกเมย มีความสูง 1,316 เมตร และสภาพอากาศที่เย็นสบายตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิอาจลดต่ำจนถึง 0 องศาเซลเซียส จึงเป็นช่วงยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายลุยที่อยากมากางเต็นท์ใกล้ชิดธรรมชาติ สัมผัสอากาศหนาวบนยอดภูแห่งนี้

📌ขั้นตอนการท่องเที่ยว ดังนี้
1.จองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติผ่าน ❌App QueQ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน❌
2.จองบ้านพักและเต็นท์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน ได้ที่ https://nps.dnp.go.th/reservation.php หรือโทร.042810834
3.ชำระค่าบริการบุคคลและยานพาหนะที่ด่านตรวจ 1
4.ติดต่อฝากยานพาหนะที่ด่านตรวจ 2
5.ติดต่อลงทะเบียนบ้านพักหรือเต็นท์ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา)
6.จ้างหาบสัมภาระที่อาคารหมายเลข 4
7.ลงทะเบียนขึ้นเขาและยื่นบัตรค่าบริการบุคคลที่ด่านตรวจ 3
8.เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูกระดึง

-วันธรรมดา อนุญาตให้ขึ้น-ลงเขา เวลา 06.00-13.00 น.
-วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อนุญาตให้ขึ้น-ลงเขา เวลา 05.30-13.00 น.
☎สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.042810833 หรือ 042810834
🔎FB : https://www.facebook.com/PKDnationalpark

ข้อมูลจาก : ข่าวสารท่องเที่ยว ททท.