ที่เที่ยว » 2 สถานที่ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ที่ ภูเก็ต-พังงา 💚

2 สถานที่ท่องเที่ยวแบบ Low Carbon ที่ ภูเก็ต-พังงา 💚

30 กันยายน 2022
313   0

ลงใต้ครั้งนี้ 7 Greens ขอชวนเที่ยวแบบ LowCarbon ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกันค่ะ จริง ๆ แล้วการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon มี 4 มิติหลักด้วยกัน นั่นก็คือ
1) การจัดเส้นทางท่องเที่ยวที่ครอบคลุม ไม่ทำให้เราต้องขับรถวนไปเวียนมา
2) การเลือกที่พักที่พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปกับเรา หรือเป็นที่พักของคนในชุมชนเพื่อกระจายรายได้
3) เรื่องขยะ แยกขยะไปทิ้งตามจุดก็ดี หรือง่าย ๆ แค่เพียงไม่ทิ้งขยะตามใจฉัน ทำลายสิ่งแวดล้อม
4) ลด Food Waste หรือเลือกรับประทานอาหารจากร้านที่ใช้วัตถุดิบพื้นบ้าน

นอกจากนี้การเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็เป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวสีเขียวแบบ LowCarbon เหมือนกันนะคะ โพสต์เรามีสถานที่ท่องเที่ยว ภูเก็ต พังงาดี ๆ มาแนะนำค่ะ

👉 วัดท่าไทร วัดเก่าแก่ติดทะเล
วัดท่าไทร เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดพังงามีอุโบสถที่สวยงามสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง และมีบรรยากาศที่ดีเพราะติดกับทะเล ทำให้มีลมทะเลพัดเย็นตลอดทั้งวัน

ที่วัดท่าไทรมีการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ไว้ทั่ว เนื่องจากเริ่มแรกไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และในอดีตบริเวณโดยรอบนี้เป็นป่า หลังจากมีความเจริญเข้ามาเจ้าอาวาสและชาวบ้านได้มีการสร้างอุโบสถขึ้นมานั่นเองค่ะ

👉 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา
เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลฝั่งอันดามัน ที่ก่อตั้งขึ้นโดยกองทัพเรือภาคที่ 3 ฐานทัพเรือพังงา เพื่อช่วยกันปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 3 Step หลัก คือการอนุรักษ์ อนุบาล และการปล่อยคืนสู่ทะเล

โดยที่ศูนย์อนุรักษ์นี้ก็จะมีโรงเพาะเลี้ยงเต่าอยู่เกือบ 20 บ่อ หลังจากที่เต่าวางไข่ ก็จะมีการนำมาอนุบาล เลี้ยงดู ให้อาหาร พอถึงช่วงวัยที่เหมาะสม และสภาพทรัพยากรทางทะเลที่เอื้ออำนวย ก็จะมีการปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลนั่นเองค่ะ

เริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใส่ใจสถานที่รอบข้างได้ง่าย ๆ เพียงช่วยกัน #เที่ยวใส่ใจ ช่วยกันลดคาร์บอนในทุกทริป ใส่ใจในเรื่องเที่ยวให้มากขึ้น ก็ถือว่าปกป้องความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและโลกแล้วค่ะ 💚

📌 วัดท่าไทร อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
• https://goo.gl/maps/u4z6WiHEuj6vTjne8

📌 ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ฐานทัพเรือพังงา
• https://goo.gl/maps/xYLdL2sa51cHfAqx8

☎️ TAT Call Center 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• Website : https://bit.ly/3zTs1zN
• Twitter : https://bit.ly/33cCrib
• Instagram : https://bit.ly/3HWGr4Z

ข้อมูล/ภาพ : 7 Greens…ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม