ที่เที่ยว » 📌จุดชมวิวบ้านจ่าโบ จ.แม่ฮ่องสอน

📌จุดชมวิวบ้านจ่าโบ จ.แม่ฮ่องสอน

10 พฤศจิกายน 2022
958   0

🌫นอกจากก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านจ่าโบแล้ว จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นของที่นี่ก็สวยไม่แพ้ที่ไหนๆ เมื่อยามเช้าได้ตื่นมาเห็นวิวแสงอาทิตย์สาดส่องกระทบไปยังหมอกสีขาว ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน ที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเช้านี้เป็นเช้าที่สดใสกว่าทุกวัน
🌿บ้านจ่าโบ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวลาหู่ ที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนสูงใหญ่ มีธรรมชาติสวยงามอุดมสมบูรณ์ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงฤดูหนาว นักท่องเที่ยวนิยมมานอนโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและชมทะเลหมอก

🚩กิจกรรมท่องเที่ยวภายในชุมชน
– ถ้ำผีแมน
– ถ้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
– จุดชมวิวทะเลหมอก
– การแสดงวัฒนธรรมชาวลาหู่
– การสาธิตเย็บผ้า จักสาน
📍ที่อยู่ : อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
📌พิกัด : https://goo.gl/maps/HyVr7RgKEF8wCXyL8