กิจกรรมท่องเที่ยว » ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมงานบุญสืบสานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมงานบุญสืบสานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563

7 เมษายน 2020
1137   0

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมงานบุญสืบสานประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2563

มนต์เสน่ห์หนึ่งในงานประเพณีประจำปีเลื่องชื่อของชาวไทใหญ่เมืองสามหมอก มากไปด้วยสีสันงดงาม เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันทรงคุณค่า
ประเพณีปอยส่างลอง คือ การบวชส่างลอง เป็นความเชื่อของชาวไทใหญ่ที่เชื่อว่าถือเป็นบุญสูงสุด และได้ยึดถือปฏิบัติ สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน กลายเป็นหนึ่งในประเพณีที่ทรงคุณค่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

📍โดยจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ทุกปี ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน (ตามรูปแนบ)

ในปีนี้การจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมจัดงานภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปลอดแอลกอฮอล์ และยึดหลักประเพณีอันดีงานสืบไป โดยมีกำหนดจัดงานประเพณีปอยส่างลองในหลายพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนี้

🔸วันแรก เรียกว่า วันรับส่างลอง : เจ้าภาพส่างลองจะนำบรรดาเด็กชายไปวัด เพื่อแต่งชุดส่างลอง

🔸วันที่ ๒ เรียกว่า วันข่ามแขก : วันรับแขก วันที่ญาติพี่น้องจากหมู่บ้านอื่นมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

🔸วันที่ ๓ เรียกว่า วันแห่ครัวหลู่ : วันแห่งเครื่องไทยทาน มีการแห่ส่างลองกับเครื่องไทยทานจากวัดไปตามถนนสายต่างๆ

🔸วันที่ ๔ เรียกว่า วันข่ามส่าง หรือวันหลู่ : นำส่างลองไปบรรพชาเป็นสามเณรในวันข่ามส่าง ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรก่อนแล้วจึงเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงานในพิธี เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 5361 4417 หรือ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982

#แม่ฮ่องสอน
#amazingไทยเท่