ที่เที่ยว » บ้านวงศ์เบี้ยสัจจ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

บ้านวงศ์เบี้ยสัจจ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

20 เมษายน 2020
1704   0

บ้านวงศ์เบี้ยสัจจ์ ปากพนัง

บ้านวงศ์เบี้ยสัจจ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ริมแม่น้ำปากพนัง
ลักษณะเด่น
อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรรมชาติ มีบางช่วงจะมีหิ่งห้อยให้เห็นในช่วงเวลากลางคืน บ้านวงศ์เบี้ยสัจจ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คงไว้ซึ่งธรรมชาติ ป่าชายเลน
มุมอาหารและเครื่องดื่ม

 

ที่อยู่   187/8 หมู่ 2 ต.บางพระ อำเภอปากพนัง 80140 ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
เบอร์ติดต่อ   075 517 777